Qi Jie
Chairman and Non-executive Director
Qi Jie
 Xiao Guangrui
Executive Director
Xiao Guangrui
Wang Zhibin
Executive Director
Wang Zhibin
Han Xu
Non-executive Director
Han Xu
Chen Qi
Non-executive Director
Chen Qi
Xue Yunkui
Independent Non-executive Director
Xue Yunkui
Liu Jipeng
Independent Non-executive Director
Liu Jipeng
Wang Xiaojun
Independent Non-executive Director
Wang Xiaojun
Zhao Deming
Chairman of The Supervisory Committee
Zhao Deming
Hou Hongjun
Employee Representative Supervisor
Hou Hongjun
Ma Jun
Supervisor
Ma Jun
 Xiao Guangrui
President
Xiao Guangrui
Wang Zhibin
Executive Vice President
Wang Zhibin
Han Yang
Vice President
Han Yang
Sun Yazhou
Vice President
Sun Yazhou
Pan Taonan
Vice President
Pan Taonan
Xu Fen
Vice President
Xu Fen
Xu Chengning
Chief Financial Officer
Xu Chengning